Παραγγελίες:
2441 072 663
6989 417 507

Όροι Χρήσης

Με την αγορά ή την παραγγελία των προϊόντών μας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται παρακάτω.

“VAPE FOR BREATH” σημαίνει (Ατμίζω για να ανασαίνω).

“Προϋποθέσεις”  σημαίνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις αυτές.

“Προϊόντα” σημαίνει οποιαδήποτε αγαθά που αγοράζονται κάτω από αυτές τις συνθήκες

“Μη συνδρομιτηκές υπηρεσίες” σημαίνει οποιαδήποτε υπηρεσίες πλην Συνδρομητικές υπηρεσίες

“Προσωπικά Δεδομένα” Ενοούνται οι πληροφορίες που παρέχονται από εσάς σε εμάς με μορφή “υπηρεσίες”  σημαίνει όλες τις υπηρεσίες παραγγελία σας ή με άλλο τρόπο την αγορά κάτω από αυτές.

“Συνδρομητικές υπηρεσίες” Οι υπηρεσίες στις οποίες είστε συνδρομητής σε συνεχή βάση, για παράδειγμα τεχνικής υποστήριξης υπηρεσίες.

Η V4B (Vape for Breath) είναι μια εταιρεία εγγεγραμμένη στην Ελλάδα  με έδρα που βρίσκεται στην Ηρώων Πολυτεχνείου 18 στην Καρδίτσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24415 50190 και 6970980193. Ε-mail: info@v4b.gr

"Ιστοσελίδα"  σημαίνει είτε μία από τις ιστοσελίδες που βρίσκονται στο www.v4b.gr  ή οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση URL η οποία μπορεί να αντικαταστήσει την δημιουργία  παραγγελίας ή αλλιώς την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών της v4b.

1. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

1.1. Αναλαμβάνετε:

1.1.1. Nα καταβάλετε τα οφειλόμενα ποσά προς εμάς άμεσα, προκειμένου να φεύγουν κατ’ επέκταση άμεσα και οι παραγγελίες σας.
1.1.2. Όλα τα προσωπικά στοιχεία που παρέχετε να είναι αληθείς, ακριβείς, έγκυρα και πλήρεις από όλες τις απόψεις.  
1.1.3. Να μας ειδοποιήσετε αμέσως για τυχόν αλλαγές στις προσωπικές πληροφορίες, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας  
1.1.4. Να μην υποδύεστε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα ή να χρησιμοποιήσετε ένα ψεύτικο όνομα.

1.2. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την τιμή ή το περιεχόμενο ή να το αποσύρουμε, προσωρινά ή μόνιμα ένα μέρος ή το σύνολο των προϊόντων ή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμα.
Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να αλλάξουμε ή να προσθέσουμε σε αυτούς τους Όρους μελλοντικά. 

1.3.Μελλοντικά μπορεί επίσης να γίνουνε αλλαγές στις προδιαγραφές του κάθε προιόντος ή υπηρεσίας.

1.4. Προϊόντα και Υπηρεσίες μη συνδρομής:

1.5. Θα υπόκεινται στις πολιτικές και τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά το χρόνο που διατάζετε ή με άλλο τρόπο για να αγοράσετε τα  Προϊόντα, εκτός αν είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο να κάνουμε αλλαγές σε αυτούς τους Όρους που ισχύουν αναδρομικά. Αν συμβεί αυτό, οι αλλαγές αυτές θα ισχύουν για κάθε παραγγελία που δεν έχει ακόμη εκπληρωθεί, αν οι αλλαγές τέθηκαν σε ισχύ, ακόμα και αν η παραγγελία σας είχε τοποθετηθεί προηγουμένως,
1.5.2. Εμείς δεν πρέπει να ανακαλέσουμε ή να τροποποιήσουμε την παραγγελεία  με ουσιαστική επιβάρυνση σε εσάς κάποιο από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας για τα οποία έχουμε αποδεχθεί μια παραγγελία από εσάς, εκτός από τις περιπτώσεις όπου τέτοια τροποποίηση ή ανάκληση απαιτείται ως αποτέλεσμα των γεγονότων έξω από τον εύλογο έλεγχό μας.
1.5.3. Η αγορά των προϊόντων λογισμικού υπόκειται στην αποδοχή σας των όρων των οποιοδήποτε χρήσεων και της συμφωνίας για τη χορήγηση αδειών που σχετίζονται με το εν λόγω λογισμικό.
1.6 Εκτιμώμενη χρονικά πλαίσια για την παράδοση προιόντων ή την ολοκλήρωση των Υπηρεσιών είναι μόνο εκτιμήσεις και οι καθυστερήσεις μπορεί να προκύψουν λόγω σε θέματα εκτός του ελέγχου μας.


2. Παραγγελίες

2.1. Τα προιόντα και οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μόνο σε άτομα που έχουμε κατά την απόλυτη κρίση μας θεωρούν επιλέξιμα.
Τα κριτήρια επιλεξιμότητας περιλαμβάνουν τους πελάτες των οποίων η αίτηση είναι αποδεκτή από εμάς και εκείνους οι οποίοι είναι κάτοικοι στην Ελλάδα
 Υπηρεσίες που έρχονται με ελάχιστες συμβάσεις ορισμένου χρόνου είναι διαθέσιμα μόνο σε άτομα που είναι 18 ετών και άνω και από την παραγγελία ή άλλως αγορά τέτοιων υπηρεσιών,
επιβεβαιώνετε ότι είστε 18 ετών ή άνω.
2.2. Όταν ζητήθει από εμάς, πρέπει να δώσετε το όνομά σας, τον αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση, στοιχεία πληρωμής και άλλες απαιτούμενες πληροφορίες.
2.3. Κάθε παραγγελία από εσάς θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια προσφορά για να αγοράσει τα προιόντα ή τις υπηρεσίες τις οποίες αφορά η παραγγελία σας.
 Η παραγγελεία θα ολοκληρωθεί μόνο όταν θα αποστείλει τα εμπορεύματα /ή αρχίσει την παροχή των υπηρεσιών ή όταν παίρνουμε κάποια πληρωμή από εσάς
2.4. Γνωρίζετε ότι οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη αναγνώριση δίνεται όταν τοποθετείτε μια online παραγγελία δεν ισοδυναμεί με αποδοχή της προσφοράς σας να αγοράσετε το προιόν.
2.5. Μπορούμε, κατά τη δική μας κρίση,όρους, να περιορίσουμε ή να απορρίψουμε οποιαδήποτε παραγγελία μπορείτε να τοποθετήσετε σε οποιαδήποτε στιγμή πριν η παραγγελεία να έχει ολοκληρωθεί.
 Πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι έχουμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιαδήποτε παραγγελία πριν αποσταλεί, όταν έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι ένα λανθασμένη η ελλειπής.
 Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
 Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να περιορίσουμε ή να απαγορεύσουμε τις πωλήσεις σε εμπόρους ή σε οντότητες που πιστεύουμε,
 κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, οτι κάνουν χρήση των προϊόντων ή των υπηρεσιών για το κέρδος.

3. Τιμή και Πληρωμή

3.1. Η τιμή των προιόντων ή των υπηρεσιών (αν υπάρχει) θα πρέπει να είναι η τιμή των οποίων σας ενημερώνουμε πριν από την αποδοχή της παραγγελίας σας.
 Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά ο τρόπος παραγγελείας.
3.2. Αν αποτύχετε να κάνετε οποιαδήποτε πληρωμή όταν οφείλεται βάση νόμου εμείς μπορούμε:

3.2.1.όταν έχετε παράγγειλει προιόντα ή υπηρεσίες μη συνδρομής, να ακυρώσουμε τη συμφωνία αυτή και
3.2.2. σε κάθε περίπτωση, χρεώνουμε την κίνηση σας αυτή (πριν και μετά από κάθε κρίση) επί του ποσού πριν από την καταβολή, σε ποσοστό 2% ανά ημερολογιακό μήνα, μέχρι την πληρωμή στο ακέραιο.

3.3. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι οποιαδήποτε μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιείτε είναι δική σας.
3.4. Τρόποι πληρωμής υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας και έγκρισης και εμείς δεν ευθυνόμαστε για τυχόν καθυστέρηση ή μη παράδοση που προκαλείται από την αδυναμία των ελέγχων ή της άδειας πληρωμής του προιόντος.  
3.5. Μέχρι τη στιγμή που η ιδιοκτησία περνάει σε εσάς, πρέπει να γνωρίζετε ότι τα εμπορεύματα ανήκουν ιδιοκτησιακά ακόμη σε εμας και έτσι πρέπει να τα κρατάτε ασφαλή καθώς έχουμε το δικαίωμα να σας ζητήσουμε να επιστρέψετε τα προιόντα σε εμας.

Τρόποι Πληρωμής :

 • Αντικαταβολή (Χρέωση 1.5 € )
 • Κατάθεση σε τράπεζα στους ακόλουθους Λογαριασμούς
  • Όνομα Δικαιούχου :VAPE4BREATH E.E.
   • Τράπεζα Πειραιώς :
    IBAN: GR6301712440006244166058781 

   • AlphaBank :
    IBAN: GR2201403200320002002028622

   • Eurobank :  
    ΙΒΑΝ: GR3102602260000670201928180

 • Κάρτα μέσω ασφαλούς συστήματος πληρωμών τις Τράπεζας Alpha Bank

4. Τρόποι Αποστολής

Εντός Δικτύου (Νομός Καρδίτσας) δεν υπάρχει χρέωση αντικαταβολής.

Το κόστος Μεταφορικών ανέρχεται σε 2,5 € Με ΕΛΤΑ Courier ,Γενική Ταχυδρομική και Courier Center

Οι αποστολές των προϊόντων γίνονται με ΕΛΤΑ Courier και με Γενική Ταχυδρομική  και Courier Center

 

5.1 Ακύρωση, Επιστροφές και ανταλλαγές

5.2 Για λεπτομέρειες σχετικά με επιστροφές μας και Πολιτική ανταλλαγής παρακαλώ επικοινωνείστε με τα τηλέφωνα που υπάρχουν στην σελίδα μας.
Οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν ότι αν θέλουν να ασκήσουν το δικαίωμά τους να ακυρώσουν μια παραγγελία που έχει ήδη αποσταλεί, εντός 14 εργάσιμων ημερών, ότι δεν θα λάβουν επιστροφή χρημάτων για τα ταχυδρομικά τέλη μετά τις επιστροφές των αντικειμένων.

5.3.Προιόντα ή και υπηρεσίες μπορούν παραγγελθούν online ή μέσω τηλεφώνου μόνο

5.3.1. Οι καταναλωτές έχουν ορισμένα δικαιώματα ακύρωσης παραγγελείας σύμφωνα με τα τις συμβάσεις καταναλωτών (πληροφορίες, ακύρωσης και επιπλέον χρεώσεις) κανονισμών. Οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν ότι ορισμένα προϊόντα που θεωρούνται ως ευπαθή είδη δεν καλύπτονται.
5.3.2. Μπορείτε να ακυρώσετε οποιαδήποτε παραγγελία για Υπηρεσίες οποιαδήποτε στιγμή εντός 14 εργάσιμων ημερών από την ημέρα μετά την παραγγελία σας, ωστόσο, δεν μπορείτε να ακυρώσετε τη στιγμή που έχουμε αρχίσει να παρέχουμε σε εσάς οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών αυτών μετά από τη συμφωνία σας.
5.3.3. Μπορείτε να ακυρώσετε οποιαδήποτε παραγγελία για τα εμπορεύματα οποιαδήποτε στιγμή εντός 14 εργάσιμων ημερών από την ημέρα μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων σας.
5.3.4. Μια εργάσιμη ημέρα είναι κάθε μέρα εκτός Σαββάτου, Κυριακής και τις καθορισμένες αργίες.
5.3.5. Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας καλώντας μας στο 6987462848.
5.3.6. Εάν ακυρώσετε μια παραγγελία για τα εμπορεύματα,αυτά πρέπει να επιστραφούν σε μας εντός μικρού χρονικού διαστήματος, πλήρες (με τυχόν εξαρτήματα ή άλλα αντικείμενα που παρέχονται με τα προϊόντα) και ακέραια, με την απόδειξη αγοράς.
Αν αποτύχετε να επιστρέψετε τα προιόντα με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να σας χρεώσουμε τα έξοδα που χρειάζονται για επιστρογή των εμπορεύματων από εσάς (που μπορεί να είναι σημαντικά) ή την αυτοδύναμη λιανική αξία αν τυχόν λείπουν ή είναι κατεστραμμένα κάποια απο τα αντικείμενα.
5.3.7. Εκτός αν έχει κανονιστεί παραλαβή του εμπορεύματος, θα πρέπει να επιστρέψετε τα αγαθά από την αποστολή στο κατάστημα που βρίσκετε στην Ηρωων Πολυτεχνείου 18 στην Καρδιτσα Τ.Κ. 43100.
 Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από εμάς.
5.3.8. Σε περίπτωση που έχουμε συμφωνήσει να παραλάβουμε τα εμπορεύματα από εσάς, θα πρέπει να εξασφαλίσετε ότι είναι διαθέσιμα για συλλογή κατά το χρόνο συμφωνίας μας.
5.3.9. Θα πρέπει να είστε υποχρεωμένοι να λάβετε  τη δέουσα επιμέλεια των εμπορευμάτων, μέχρι αυτά να συλλέχθούνε από εμάς και είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι τα εμπορεύματα δεν έχουν υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά χρησιμοποιώντας μεταφορική απο την μερία σας για αποστολή του εμπορέυματος.
5.3.10. Έχουμε το δικαίωμα να εξετάσουμε κάθε ΠΡΟΪΟΝ όπως θα κάναμε σε ένα κατάστημα μας. Ωστόσο, αν χρησιμοποιείτε τα προιόντα, μπορεί να χάσετε το δικαίωμά σας να ακυρώσετε την επιστροφή σας.  Διατηρούμε το δικαίωμα να σας χρεώσουμε για την αξία των εμπορευμάτων που δεν επιστρέψατε ή τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί ή καταστραφεί στην κατοχή σας, μέχρι και την πλήρη τιμή κόστους των εμπορευμάτων.
5.3.11. Αν ακυρώσετε την παραγγελία σας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Όρου 5.3, και 5.3.10 θα σας επιστρέψουμε τα ποσά που καταβάλλονται από εσάς σε σχέση με την παραγγελία σας (μείον τα έξοδα μας, αν έχουμε να ανακτήσει οποιαδήποτε εμπορεύματα από εσάς σύμφωνα με τη ρήτρα 5.3.7 ) εντός 14 ημερών.

6. Τα προσωπικά στοιχεία σας

6.1. Πρέπει να συλλέγουμε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες για να σας παρέχουμε τα προϊόντα ή / και υπηρεσίες.
6.2. Συμφωνείτε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, ενημέρωση και την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου μας.
6.3. Θα έχετε την ευκαιρία να συναινέσετε με εμάς και μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, SMS ή MMS για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του V4B.
6.4. Η εταιρεία μας, για να μπορεί να παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών στον καταναλωτή χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics. Μέσω της υπηρεσίας αυτής κοινοποιούνται ανώνυμα στατιστικά χρήσης στο Skroutz.gr, ενώ τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου του Skroutz.gr, την οποία μπορείτε να βρείτε στο https://www.skroutz.gr/privacy

Μπορείτε να κάνετε αλλαγές στις προτιμήσεις σας ανά πάσα στιγμή καλώντας μας στο 6987462848.
 Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να χρειαστούν έως και 28 ημέρες για τις εν λόγω αλλαγές μέχρι αυτές να τεθούν σε ισχύ.

7. Περιορισμός Ευθύνη

7.1. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκαλείται από εσάς σε περιπτώσεις όπου:

7.1.2 δεν υπάρχει καμία παραβίαση του νομικού καθήκον επιμέλειας που οφείλονται από εμάς σε εσάς.
7.2. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκαλείται εξ ολοκλήρου ή κυρίως από μέρους σας κατά την παραβίαση των παρόντων Όρων.
7.3. Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται σε εμπορική λογική βάση. Παρόλο που θα παρέχουμε τις Υπηρεσίες με ικανότητα και φροντίδα,
 δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι οι υπηρεσίες θα πληρούν τις ακριβείς απαιτήσεις σας ή ότι θα είναι πάντα διαθέσιμες.  
7.4. Κάθε διάταξη του παρόντος Όρου 7 λειτουργεί ξεχωριστά. Εάν οποιοδήποτε μέρος έχει ακυρωθεί, ή δεν είναι αποτελεσματικό,
τα άλλα μέρη θα εξακολουθήσουν να ισχύουν ακόμα και μετά εάν η συμφωνία μας έχει τερματιστεί ή ακυρωθεί.

8.Γενικά

8.1 Εφαρμοστέο Δίκαιο: Οι όροι αυτοί θα διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο και αν δεν είστε ευχαριστημένοι με το πώς θα αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε διαφωνία και θέλετε να ασκήσετε δικαστική προσφυγή, θα πρέπει να το πράξετε εντός της Ελλάδος.
8.2. Κάθε ρήτρα των παρόντων Όρων λειτουργεί ξεχωριστά. Εάν οποιοδήποτε μέρος έχει ακυρωθεί, ή δεν είναι αποτελεσματικό, τα άλλα μέρη θα εξακολουθήσουν να ισχύουν ακόμα και εάν η συμφωνία μας έχει τερματιστεί ή ακυρωθεί.
8.3. Παρακολούθηση Πρόσκληση: Παρακολούθηση ή καταγραφή των κλήσεων σας μπορεί να λάβει χώρα για επαγγελματικούς σκοπούς μας.
Κλήσεις σε αριθμούς εξυπηρέτησης πελατών μας, θα πρέπει να επιβαρύνονται με το κόστος των τοπικών κλήσεων από μια τυπική γραμμή, κλήσεις από άλλους παρόχους μπορεί να ποικίλουν και κλήσεις από κινητά τηλέφωνα μπορεί να κοστίσουν πολύ περισσότερο.

9. Παράπονα Χειρισμός και διαβίβασης προκηρύξεων

9.1. Αν θέλετε να κάνετε ένα παράπονο μπορείτε να το κάνετε με τον ακόλουθο τρόπο:

9.1.1. καλώντας  6970980193

9. ηλικία συναίνεσης

Μπορείτε να αγοράζετε μόνο προϊόντα από το site μας, αν είστε τουλάχιστον άνω των 18 ετών. Θα σας ζητηθεί να δηλώσετε ότι είστε στην νόμιμη ηλικία για να αγοράσετε τα προϊόντα, όταν μια παραγγελία παραδοθεί και ελέγχωντας την ηλικία σας ανακαλύψουμε ότι δεν έχετε νόμιμο δικαίωμα να παραγγείλετε τα προϊόντα,έχουμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε αμέσως την παραγγελία, χωρίς προειδοποίηση.

Αν έχετε ψευδώς δηλώσει την ηλικία σας σε εμάς θα πρέπει να θεωρηθείτε υπεύθυνοι για όλες τις δαπάνες, έξοδα, απώλειες, πρόστιμα ζημιές και άλλες κυρώσεις που μπορεί να υποφέρουν ή να υποστείτε ως αποτέλεσμα της ψευδούς δήλωσης σας.

10. Ασφάλεις Πληρωμές

Οι πληρωμές σας υποστηρίζονται από τις υπηρεσίες πιστοποίησης κατόχου κάρτας Verified by Visa και MasterCard SecureCode των Οργανισμών Πληρωμών Visa και MasterCard αντίστοιχα. Οι υπηρεσίες αυτές έχουν ως σκοπό να σας προσφέρουν πρόσθετη προστασία όταν εκτελείτε πληρωμές από το web με την κάρτα σας, εφόσον έχουν ενεργοποιηθεί από την εκδότρια Τράπεζα της κάρτας που χρησιμοποιείτε κι εφόσον έχετε ήδη αποκτήσει ένα προσωπικό κωδικό (pin) που θα χρησιμοποιείτε αποκλειστικά για τις πληρωμές στο web, ακολουθώντας τις οδηγίες της Τράπεζάς σας.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ακόμα κι αν η εκδότρια Τράπεζα της κάρτας σας δεν συμμετέχει ακόμη στις υπηρεσίες Verified by Visa και MasterCard SecureCode, η συναλλαγή σας θα γίνει κανονικά αποδεκτή και θα εκτελεστεί με ασφάλεια.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha  e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.